Referensjobb

Referensexempel

Koncernen har haft många nöjda kunder genom åren, här följer några exempel och sammanfattningsvis en del information.

Projekt: Brobyte

Bytet av gång och cykelbron i Jordbro sommaren 2017 är nu klar. Bron är 200 meter lång.

Projektbudgeten är 10 miljoner, beställare är Haninge kommun.

Uppdrag:

Vi har varit behjälpliga med projektering och byggledning.


Projekt: Söderströmsbron

Söderströmsbron är tunnelbanebron mellan Slussen och Gamla stan – en av de mest trafikerade sträckorna i hela kollektivtrafiken. Mellan 2014 och 2019 genomför SL en upprustning av Söderströmsbron för att säkerställa en driftsäker tunnelbanetrafik även i framtiden.

Projektbudget: 400 miljoner, fyra brobyten på totalt 172 m och fyra st flottbroar à 8-12 m. Den femte och mellersta bron har reparerats och används som temporär bro, arbetet sker i etapper.

Uppdrag:

Vi har varit behjälpliga med: projektledning, projekteringsledning, projektering, framtagande av förfrågningsunderlag, upphandling samt byggledning. Genomförandet sker mellan 2012-2019.

Bild Infrakonsult brobyte

Projekt: Brobyte

Brobyte av en 136 meter lång bro över Värmdöleden vid Sickla (lugnets trafikplats) i samband med Saltsjöbanans upprustning.

Projektbudget: ca 35 miljoner

Uppdrag:

Vi har varit behjälpliga med: Projekteringsledning, framtagande av förfrågningsunderlag, upphandling och samordnande byggledare.
Projektet genomfördes mellan 2015-2017.

referensjobb infrakonsult

Projekt: Brobyte

I samband med att Trafikverket bygger en ny pendeltågsstation i Vega/Haninge, så passar kommunen på att byta bron vid Vega från 1935 över Nynäsbanan.

Projektbudget: 23 miljoner kr.

Uppdrag:

Infrakonsult finns med redan i utredningsskedet men även för projektledning, projekteringsledning, besiktning och byggledning för själva brobytet på plats samt vid tillverkningen av brobalkarna i fabrik.

Infrakonsult bro trafikverket