Info

Om Infrakonsult

Infrakonsultkoncernen består av 6 st aktiebolag.

Koncernen har för närvarande 39 anställda och verksamheten bedrivs mestadels i Stockholms län men även i stora delar av Mälardalen.

Infrakonsult Organisationsträd

Vi genomför bygg- och projektledning inom mark- och anläggningssektorn. Kunderna är i huvudsak statliga verk, kommuner och landsting.

SENASTE NYTT, 15 maj 2024, pressmeddelande

InfraKonsult blir en del av företagsnätverket Qflow Group

Tillsammans med Qflow Group – en utmanare på teknikkonsultmarknaden inom samhällsbyggnad – växlar InfraKonsult nu upp ambitionerna att expandera vårt erbjudande och öka vår marknadsnärvaro. InfraKonsult har ingått ett partnerskap som innebär att vi stärker Qflows kunderbjudande med vår specialistkompetens bygg- och projektledning inom mark- och anläggningssektorn. Företagsgruppen Qflow Group utgörs idag av ett nätverk av 16 specialiserade teknikkonsultbolag inom bygg- och anläggningssektorn, som i samverkan strävar efter ökad effektivitet och innovation.

– Genom att förena krafterna med Qflow Group tar InfraKonsult ett stort steg framåt mot ett nytt brobygge. Vi är det självklara valet för en innovativ och pålitlig partner inom infrastruktur och tillsammans med Qflow bygger vi en oöverträffad kompetensbank som skapar nya möjligheter för våra kunder, säger Abderahim (Bahem) Aboudrar, VD på InfraKonsult Sverige.

Qflows nätverk av ledande teknikkonsultbolag i Sverige erbjuder specialisttjänster inom områden som konstruktion, infrastruktur, VA-teknik, projektledning, mark och anläggning, miljöteknik med mera. Syftet är att bolagen inom Qflow Group ska kunna fokusera på sina kärnverksamheter samtidigt som de drar nytta av nätverkets kompetenser och resurser.

– Vår affärsidé är att samla de bästa konsulterna inom samhällsbyggnad, och vi är därför särskilt glada över att Qflows företagsgrupp nu stärks med ett av Sveriges mest välrenommerade företag inom byggledning i mark- och anläggningssektorn. Tillsammans ökar vi effektiviteten och innovationen i branschen och skapar ett smartare och mer hållbart samhälle, säger Svante Hagman, VD på Qflow.

Affärsuppgörelsen innefattar hela InfraKonsult koncernen och innebär att tidigare ägare blir delägare i Qflow Group samt fortsätter att vara verksamma inom företaget.

– Vi ser fram emot att utveckla InfraKonsult i samma riktning som hittills. Med partnerskapet får vi en ägare med starka finanser och möjlighet att hitta nya synergier kring innovation och utveckling. Vi är också väldigt nöjda med att våra medarbetare kommer att erbjudas möjligheten att delta i Qflow Groups delägarprogram, säger Abderahim Aboudrar.

Kontakt
Abderahim (Bahem) Aboudrar, VD InfraKonsult Sverige AB
E-post bahem@Infrakonsult.se Mobil +46 73-515 9391

Svante Hagman, VD Qflow Group, e-post svante.hagman@qflow.se

Kort om Qflow
Qflow är den ledande specialiserade utmanaren på teknikkonsultmarknaden.
Qflow erbjuder idag ett komplett erbjudande inom infrastruktur, energi/miljö,
bygg och kontroll/besiktning.

Qflow ägs gemensamt av Aspira Partners, entreprenörerna och de anställda
Läs mer om Qflow

Kompetenser inom koncernen

Då merparten av våra anställda tidigare arbetat som entreprenör och därmed har god branschkompetens, kan vi ge Er stor trygghet i alla led och processer.

Koncernen erbjuder:

* projektering
* byggledning
* projektledning
* projekteringsledning
* granskning
* utredning
* mark- och anläggningsbesiktning
* kontrollansvarig behörighet N
* kontrollansvarig behörighet K
* entreprenadkalkyl
* förfrågningshandling
* upphandling av entreprenad
* arbetsmiljösamordnare BAS-P
* arbetsmiljösamordnare BAS-U

Brobild
Referenser Jordbro

Kontakta oss

Välkommen att höra av dig via mejl eller telefon, kontoret har öppet vardagar 08.00 – 16.30, ellet gå direkt till vår kontaktlista

Vänligen Infrakonsult