Info

Om Infrakonsult

Infrakonsultkoncernen består av 6 st aktiebolag.

Koncernen har för närvarande 39 anställda och verksamheten bedrivs mestadels i Stockholms län men även i stora delar av Mälardalen.

Infrakonsult Organisationsträd

Vi genomför bygg- och projektledning inom mark- och anläggningssektorn. Kunderna är i huvudsak statliga verk, kommuner och landsting.

Kompetenser inom koncernen

Då merparten av våra anställda tidigare arbetat som entreprenör och därmed har god branschkompetens, kan vi ge Er stor trygghet i alla led och processer.

Koncernen erbjuder:

* projektering
* byggledning
* projektledning
* projekteringsledning
* granskning
* utredning
* mark- och anläggningsbesiktning
* kontrollansvarig behörighet N
* kontrollansvarig behörighet K
* entreprenadkalkyl
* förfrågningshandling
* upphandling av entreprenad
* arbetsmiljösamordnare BAS-P
* arbetsmiljösamordnare BAS-U

Brobild
Referenser Jordbro

Kontakta oss

Välkommen att höra av dig via mejl eller telefon, kontoret har öppet vardagar 08.00 – 16.30, ellet gå direkt till vår kontaktlista

Vänligen Infrakonsult